MATURA 2016

I znów matury. Znów dyskusje polityczne nad jej statusem. Znów stresy uczniów. Czas na „dobrą zmianę” – zniesienie matur.