MODLITWA

  

Panie Boże

niech uwierzę
że te nasze Polskie Apokalipsy
że te nasze Polskie Golgoty
że te nasze Polskie Kwiaty
złożone na Twoim Ołtarzu
że ból naszych rozdartych serc
że ten płomień świec i morze łez
symboliczne dwa żywioły
co się łączą dziś na naszych oczach

będą dla nas lekcją i przesłaniem
będą dla nas mocną kotwicą
na dalszą drogę
do naszego pojednania
ku wiecznemu zbawieniu

Panie Boże
prowadź, proszę

Z wyrazami głębokiego współczucia
pogrążonym w żałobie Rodzinom Ofiar
tragedii katyńsko-smoleńskiej
Walentyna Pawelec