3 x NIE

                 szkoła NIE pastwisko
            uczniowie NIE owce
          prezydent  NIE pasterz

To w ramach mojego protestu na próby doświadczeń władz  w reformowaniu radomskich szkół.