„Rzecząpospolitą Polską” – na czerwono

W sobotę święto – Dzień Języka Ojczystego.

Z Wikipedii:
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Na stronie internetowej Prezydenta RP informacja o obradach FDP
„Język w służbie etyki”

A ja szukam odpowiedzi na podstawowe pytanie :

Jak pisać, jak czytać – „ Rzecząpospolitą Polską”, czy „Rzeczpospolitą Polską”, bo mój Word na czerwono podkreśla „Rzecząpospolitą” wskazując jednocześnie na poprawną formę „Rzeczpospolitą Polską”.

Zajrzałam do Internetu:

strona Rady Warszawy:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
strona UM Szczecina BIP:
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2015
strona Sejmu RP
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
itd, itd, itd …
Zajrzałam także do prof. Jana Miodka i do prof. Jerzego Bralczyka

W ostateczności doszłam do wniosku, że Polska jest rzeczywiście wolnym krajem.
Tylko, czy w dobie cyfryzacji jednak nie należałoby ustalić obowiązującą formę?