MÓJ KRZYŻ

krzyżu mój

co w twe ramiona
biegnę od dziecka
i serce swe tulę
do twego serca

coś dla mnie jak ojciec
jak moja matka
z tobą i śmiać się  i marzyć
i z tobą płakać

mój krzyżu

przez ludzką słabość
na ring wystawiony
dla jednych tyś chlebem
dla drugich igrzyskiem

dla innych straszydłem
wątpliwym na grządce
dla mnie wyzwaniem
natchnieniem i słońcem

krzyżu mój